ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

1499163
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
575
1908
1493702
12681
12741
1499163

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-27 03:25

การประชุมมอบ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post on 05 ตุลาคม 2564
by Osh6
ฮิต: 29

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวาชิน  ทิพยโสตถิ  ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6  พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี นายนิยม  สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านระบบ Application Zoom โดยนโยบายเร่งด่วน ได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่ Tier 1 แนวทางการปฏิบัติราชการได้แก่ สานงานต่อ  หมายถึง  งาน โครงการที่ทำแล้วมีผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร และประชาชน ให้ทำต่อไป ก่องานเพิ่ม หมายถึง การพัฒนาต่อยอดงาน โครงการเดิมที่เคยทำมา ให้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เติมงานใหม่ หมายถึง งาน โครงการที่เป็นงานใหม่ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของบุคลากร องค์กร การบริหารจัดการ การให้บริการ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  โดยทั้ง 3 แนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อประชาชนตามสโลแกนที่ว่า “คนสำราญ  งานสัมฤทธิ์ผล  ประชาชนพึงพอใจ”